Donald Steel Course

Donald Steel Course

Designed by the famous course achritect Donald Steel in 1989 under the name "The new course", Donald Steel Course is challenging Parklands course with interesting water hazards and thick forest. Since 2007, the turf on the greens is Penn A4, which was done to elevate the condition of the course.

 

Donald Steel Course invigdes 1989, då under namnet New Course. Banan är ritad av den erkände golfbanearkitekten Donald Steel

Detta är en intressant bana att spela med omväxlande skogshål i parkland karaktär och utmanande vattenhinder. Sedan 2007 har greenerna liksom Masters Course Penn A4 gräs, i ett led av att ytterliggare höja banans reda höga kvalitet