Coachande teambuilding

I samarbete med Coach Walk Academy erbjuder vi workshops i teambuilding.

Workshopen utformas med utgångspunkt från er organisations förutsättningar och önskemål och kan genomföras som halvdag eller heldagsaktivitet.

1. Det professionella rummet skapar effektivitet och professionalism.

2. Hur gör vi varandra bättre på arbetsplatsen och i teamet?

3. Halvhaltens kraft nyttjar fler av dina och din organisations resurser.

4. Vem är "bankiren", vad skapar han eller hon runt sig och sin organisation.