Konferens

I drygt 30 år har vi på Barsebäck Resort anordnat konferenser.

Men en konferens är mer än bara arbete, det sociala är minst lika viktigt, och med vårt geografiska läg och anläggningens hälsosatsning kan vi erbjuda en mängd kringaktiviteter.

Hjärtligt välkommen!