Valberedningen

Om du är intresserad av styrelsearbete eller vill ge tips på lämpliga personer är du välkommen att kontakta valberedningen.

I oktober/november börjar valberedningen intervjua styrelsekandidater till kommande säsong.