Styrelsen

Här presenteras huvudsakligen styrelsemedlemmarna på Barsebäck Golf & Country Club samt protokoll från möten.

Mats Lundin

Ordförande

Carina Winholt

Sekreterare

Per Svangren

Kassör

Ann-Cathrine Petersson

Vice Ordförande

Oskar Ebbinghaus

Ledamot

Peter Sandell

Suppleant

Fredrik Hedlund

Suppleant