Gösta Carlsson har gått bort

Efter en kortare tids sjukdom avled Gösta Annandag Jul. Gösta har betytt oerhört mycket för anläggningen. Utan Gösta hade vi inte varit där vi är idag. Det finns säkert många som har fått bevittna Göstas entreprenörskap i affärslivet men det är inte alla som känt till att glädjen till golfen varit den största drivkraften. Vi kommer att minnas Gösta som den person som påverkat och satt de största avtrycken på anläggningen Barsebäck Golf and Country Club för lång tid framöver.

 

Minnesbilder från Göstas verk finns på bl.a. Svensk Golf, Svenska Golfförbundets hemsida, Golfbranschen och Sydsvenska Dagbladet.

Styrelsen för Barsebäck GCC

 

http://www.svenskgolf.se/artiklar/nyheter/20181227/mr-barseback-har-lamnat-oss/

https://www.sydsvenskan.se/2018-12-26/barsebacks-vd-gosta-carlsson-ar-dod-blev-99-ar-gammal

https://www.golfbranschen.se/barsebacks-agare-gosta-carlsson-ar-dod/?fbclid=IwAR0WxY9MRAZmRapbuPc5nmgfyqBSB5JpWTKyncgyW8wtNwzszBZLcDnahGk

Kommentarer