Tävlingskommittén

Information tävlingsåret 2018.

Tävlingsprogram
Under 2018 har vi 14 klubbtävlingar
. Tävlingssäsongen: den 22 April startar vi med Shopens Vårslag. och avslutar golfåret med Gåstävling den 20 oktober. Golfveckan spelas i vecka 30, måndag - fredag 23 - 27 Juli. Tävlingarna är öppna för greenfee gäster. Vi har vårt Klubbmästerskap som spelas på Donald Steel Course den 10 - 12 Aug   Kategorimästerskapet spelas i KM för H50, H40, H30, H22, Hj21 och D22, Dj21 samt D30 från vit och Blå tee. Herrar spelar två varv lördag + 1 varv söndag om man deltar i KM Damer spelar 1 varv lördag och 1 varv söndag

För damer D70, D50 och D60  från röd tee, Herrar H60, H70 och H80 spelar från gul tee. 18 hål fredag 11/08 och 18 hål söndag 13/08

Tävlingsbestämmelser: Var vänlig och läs våra tävlingsbestämmelser.

Kanonstart
Vi har 6 st kanonstarter i år.

EGA Exakt Tävlingshandicap
EGA Exakt Tävlingshandicap. För att få EGA Exakt Tävlingshandicap för 2018 krävs att spelaren har fyra eller fler registrerade handicapronder under 2017 - 2018.  För att deltaga i prisutdelning på BGCC klubbtävlingar fodras att medlemmen har EGA Tävlingshandicap enligt ovan. Det är spelarens ansvar att bestämmelsen efterföljs, kravet gäller för såväl singel- som lagspel.

Prisutdelning
Spelare/ombud för spelare, som ej avhämtar sitt pris i samband med prisutdelningen efter avslutad 
tävling, förverkar sin rätt till priset. Tävlingsledningen kan ej vara ombud.

Startavgifter
Startavgift för senior 100 kr, för junior 50 kr per tävling, om inget annat angetts

Sponsorer
Det är glädjande att våra sponsorer forsätter att vara sponsor vid våra tävlingar. Därför är det viktigt att våra spelare/medlemmar ger våra sponsorer så positiva intryck så att sponsorn vill återkomma. 

Vi vill förtydliga att det är en förmån att erhålla priser och ingen rättighet. Att som pristagare framföra ett missnöje med prisbord direkt till sponsorn är att anse som beklagligt och omdömeslöst, dessutom riskerar klubbens relation till sponsorn att försämras med ev. borttagande av tävling som sämsta möjliga utfall.  

Alla eventuella enskilda kommentarer om en genomförd tävling riktas till ansvarig tävlingsledare eller till TKs ordförande.

Vår uppgift
Tävlingskommitténs uppgift är att skapa tävlingar, samt genomföra ett tävlingsprogram, som omfattar 14 st tävlingar + Kategorimästerskap och Klubbmästerskap.

Vår ambition
Är att kunna bjuda på en bra mix av olika tävlingsformer, som kan intressera medlemmarna till att deltaga. Tävlingskommittén tycker att vi med årets förändringar, har åstadkommit förändring förhoppningsvis rätt riktning.

TK, ordförande

Pe Ge Svensson