Oldboys Cup

Oldboys Cup

Bosse Eriksson tävlingsledare Oldboys Cup

Bosse Eriksson tävlingsledare Oldboys Cup

Oldboys Cup 2018

Anmälningsavgift 200 kr

Anmälningsavgiften för Oldboys Cup 2018 ska vara betald i receptionen senast 2018-05-21 på Oldboys konto för att få vara med i Oldboy Cup 2018. De som deltagit i Oldboys Cup under året bjuds på Oldboys avslutningsmiddag den 1/10.

Om det blir mindre än 5 deltagare som anmäler sig ställs Oldboys Cup in.

Spelschema med 10 tävlingar

Speldagar för Oldboy Cup 2018 är 28/5, 11/6, 18/6, 2/7, 9/7, 6/8, 13/8, 27/8, 17/9 och 24/9. Se även spelschemat på hemsidan. Samtliga speldagar i Oldboys Cup är spelformen PB.

Poängberäkning

För var och en av dessa tio Oldboys Cup omgångar får varje deltagande spelare det antal poäng man erhåller i PB. Den individuella poängsumman införs på varje Oldboys Cup tävlings resultatblankett. Efter varje Oldboys Cup omgång mailar Bosse såväl resultatet för aktuell Oldboys Cup omgång som ackumulerat resultat till de som deltar i Oldboys Cup.

I spelomgångar med Oldboys Cup deltar också spelare som inte spelar Oldboys Cup.

Såväl individuella priser som lagpriser från tävlingar, där Oldboys Cup ingår som en deltävling, redovisas på samma sätt som övriga Oldboys tävlingar direkt efter avslutat spel.

Då alla inte kommer att ha möjlighet att vara med på alla Oldboys Cup tävlingar kommer endast resultatet av varje spelares sju bästa tävlingar att medräknas för att fördela priser för Oldboys Cup.

Den spelare som efter tävlingen sista tävlingen den 24/9 har högst poängsumma på sina sju bästa tävlingar blir vinnare av Oldboys Cup 2018.

Skulle två spelare eller fler spelare få samma poängsumma rangordnas spelarna uppifrån efter högsta poäng under någon av de sju bästa tävlingarna. Skulle de ändå vara lika rangordnar man efter näst bästa poäng osv. Redovisning sker för såväl totalpoängen som medelpoängen för de sju bästa tävlingarna.

Total prissumma och antalet priser

Total prissumma = anmälningsavgifter 200 kr per deltagare.

Antalet priser och fördelning av den totala prissumman fastställs då vi vet antalet deltagare i Oldboys Cup 2018. Minst fem priser i form av presentkort från klubben kommer dock att delas ut. Alla priser/presentkort är i jämna belopp som slutar på 50 kr eller 100 kr

Prisutdelningen för Oldboys Cup kommer att ske i samband med Oldboys avslutningsmiddag den 1/10 i klubbhusets restaurang.