Herrarnas seriespel 2017

Seriespelet för herrar arrangeras av Skånes Golfförbund. Barsebäck deltar i åldersgrupperna H22, H40, H50, H60, H70, H75, och H80.                                                                                                  Du får delta i seriespelet från och med det år du fyller 22 år.

Vanligtvis består serien av sex lag som vart och ett arrangerar en serieomgång. Varje lag deltar vid varje serieomgång med upp till sex spelare, dock minst fyra. Undantag för H22 och H80 som kan delta med minst tre spelare i laget.

Seriespel sker utan handikapp. Vid varje omgång räknas de fyra lägsta bruttoresultaten samman, förutom i H22 och H80 där de tre lägsta bruttoresultaten räknas, och ger lagets sammanlagda resultat. Vid varje omgång delas individuella brutto- och nettopriser ut, totalt sex priser per omgång.

Vi vill genom vårt deltagande i seriespelet stärka den externa bilden av BGCC såväl som klubbkänslan inom BGCC. Genom att verka för detta mål vill vi bidra till att klubben har många och nöjda medlemmar som i sin tur skapar förutsättningar för en anläggning i ständig utveckling. I mer konkreta termer är vårt mål att vara representerade i högsta serien i samtliga ålderskategorier och dessutom stå som segrare i några av dessa.

Vi välkomnar intresserade medlemmar att ta kontakt med respektive lagledare.
För mer information om seriespelet se http://www.skanesgolfforbund.com