Eclectic 2018

Eclectic spelas i år på Donald Steel Course , röd tee, med rätt att spela 5 rundor totalt under perioden maj – september. Startavgiften är 100 kr och betalning görs i receptionen vid uthämtning av resultatkort för ECLECTIC. Varje spelare för sitt eget resultatkort och ansvarar för att varje rond signeras på kortet av medspelande markör. Kortet lämnas till receptionen när samtliga ronder har spelats eller när spelperioden är avslutad. Varje spelare ansvarar för sitt eget tävlingskort!

Första ECLECTIC-rundan ska spelas vid handicapgrundande tävling, tisdagstävling eller klubbtävling, där resultaten registreras i GIT. Följande rundor kan spelas när som helst där markör är annan deltagande ECLECTIC-dam vid enskild runda eller markör i damtävlingar måndag, tisdag, lördag eller klubbtävling.

Under den första ECLECTIC-rundan måste bollen hålas ut på samtliga hål och detta resultat ligger till grund för fortsatta förbättringar i därefter följande runder. I de följande runderna gäller det därmed att försöka förbättra resultatet från föregående rond på varje hål. Endast de resultat som då är förbättrade skall skrivas in på resultatkortet. 

Spelare kan när som helst under säsongen ansluta sig till tävlingen. Varje runda ska föranmälas i receptionen på specifik lista där datum och aktuellt handicap registreras innan spel av runda påbörjas. Vid varje speltillfälle ansvarar också varje spelare för att det förs in aktuellt datum och handicap på resultatkortet och att kortet förs och signeras av markör som också är deltagare i ECLECTIC. Dessa spelregler måste följas för att resultaten från varje rond skall kunna tillgodoräknas.

I ECLECTIC räknas det bästa resultatet på varje hål från de spelade ronderna. För att kunna fastställa det slutliga resultatet krävs att alla aktuella hcp har registrerats på korten. Den spelare som har erhållit lägsta antal slag efter att hälften av antalet erhållna slag enligt slopen har dragits ifrån, är segrare i respektive grupp. Prisutdelning äger rum vid avslutningen tisdagen 9 oktober.

Tävlingsledare är Margareta Åkerlund, maggieakerlund@gmail.com