Mål- och verksamhetsplan 2018

Mål för 2018

 Damkommitténs mål för 2018 är att

 • Behålla de deltagare som deltog i damkommitténs aktiviteter 2017 liksom attrahera nya deltagare
 • Arbeta för att Barsebäck GCC ska vara framgångsrik i seriespel, genom att D60 och Foursome open når prispall, att D50 placerar sig bland de fyra bästa lagen och att D70 placerar sig i den övre hälften av resultatlistan, samt att Foursome med hcp går upp i Division 1.

 • Bidra till ett ökat intresse bland klubbens damer att delta i externt arrangerade tävlingar.

 

 Aktiviteter

 • Arrangera vårträff och höstavslutning
 • Arrangera en regelkväll
 • Arrangera regelbundna måndags- och tisdagstävlingar samt utflykter
 • Tydliggöra de nya reglerna för Lördagsgolfen
 • Arrangera Vårmix, Nationell damdag, Hjärtgolfen och Stora damdagen
 • Arrangera Matchligan, Eclectic, Drömrundan och Poängjakten (årets golfare)
 • Delta i seriespel anordnat av Skånes Golfförbund
 • Erbjuda så många damer som möjligt att delta i Skåneserien
 • Uppmuntra till högt deltagande vid samtliga aktiviteter genom personliga samtal och notiser via mail till klubbens damer

 

 Damkommittén vid BGCC