Målsättning för 2019

Tillsammans med kommittéerna och övriga aktörer inom Barsebäck Resort kommer Styrelsen att arbeta med följande målsättningar:

BGCC skall ha ett gott samarbete med alla aktörer inom Barsebäck Resort

Innebär: tillsammans med BGCC AB säkerställa att banorna och anläggningen håller mycket hög kvalitet, med restaurangen säkerställa att maten och utbudet håller en hög kvalitet, med shopen säkerställa att medlemmarnas behov av inköp tillgodoses och med tränarna säkerställa att nivån och tillgängligheten av träning tillgodoses.

Mätning: Medlemsundesökning avseende bland annat Banorna, Restaurangen, Shopen och Akademin

BGCC skall ha en god ekonomi

Innebär: att ha tillräckligt med likvida medel för att kunna göra extrasatsningar vid behov

Mätning: Balansräkningen skall ha minst 600 tkr i likvida medel

BGCC skall ses som en av de ledande klubbarna i Sverige

Innebär: stabilt medlemsantal och uppfattas som nytänkande vad gäller aktiviteter för medlemmar och sponsorer.

Mätning: medlemsantal och subjektivt

 

Fokusområden 2019

• Styrelsen skall verka för en uppgradering av den

digitala plattformen i syfte att ytterligare förbättra

informationen och dialogen inom Klubben samt

med övriga externa intressenter.

Klubbens 50års Jubileum firas under perioden

12/5 - 3/8