Riktlinjer för tävlingsverksamhet vid BGCC

Med anledning av coronapandemin har Svenska golfförbundet gått ut med rekommendation kring tävlingsverksamhet för bland annat golfklubbar. På SGF’s hemsida (www.golf.se) uppdateras rekommendationer och riktlinjer kontinuerligt. Där återfinns också senast uppdaterade versionen om de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren för avsnitt 1.18 i Spel- och tävlingshandboken (Länk).

Styrelsen bedömer att klubbens lokala tävlingsverksamhet på Barsebäck Golf & CC kan fortsätta tillsvidare förutsatt att de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren för avsnitt 1.18, samt att vägledning från R&A efterföljas.

  • Instruktionerna ålägger respektive tävlingsledning stort ansvar i att begränsa riskerna för smittspridning genom att följa satta rekommendationer och regler.
  • Styrelsen förväntar sig också att varje medlem tar ett personligt ansvar i att begränsa smittspridning, samt tar del av och beaktar instruktionerna i punkterna 18.4 Åldersbegränsning och 1.18.5 Förbud att delta i tävling (utdrag från de två punkterna ges nedan).

Detta beslut gäller tills vidare, men kan komma att omprövas om nya direktiv ges från myndigheter och/eller SGF.

Tillsammans med bolaget har vi kommit överens om att ta bort krattor från bunkrar såsom har rekommenderats FoHM, RF och SGF, vilket meddelas separat av bolaget. Vidare skall bollen alltid hålas med flagga i och bollen tas upp med handsbeklädd hand.

 

Barsebäck 2020-03-31

Styrelsen för BGCC

 

Utdrag ur Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren 2020:

1.18.4  Åldersbegränsning

Folkhälsomyndigheten har uppmanat personer som är 70 år eller äldre att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt under en tid framöver.

Golforganisation (golfklubb eller GDF) ska därför noga överväga riskerna med att arrangera tävlingar eller tävlingsklasser för personer födda 1950 eller tidigare.

 

1.18.5  Förbud att delta i tävling

Spelare som oavsett ålder tillhör en av Folkhälsomyndigheten eventuell beskriven riskgrupp får inte delta i tävling.

Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar milda symtom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan.

Kommentarer

Fler artiklar