Tävlingsspel för BGCC

Uppdaterad medlemsinformation med anledning av Coronavirus (Covid-19)

Styrelsen uppmanar klubbens medlemmar och kommittéer att nogsamt fortsätta att följa utvecklingen genom att ta del av de råd och beslut som ges av svenska myndigheter samt de riktlinjer som ges av Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Golfförbundet (SGF).  https://golf.se/corona-riktlinjer   

I korthet betyder det att vi inom BGCC i nuläget kan fortsätta att träna golf, spela golf och delta i tävlingar. Vi bör dock fortsättningsvis undvika större sammankomster & samlingar. Samtidigt skall vi vara förberedda på att nya riktlinjer kan komma. Information kring eventuella förändringar som påverkar klubbens aktiviteter på och runt våra golfbanor finner du här på hemsidan, Facebook och/eller via Nyhetsbrev.  

Nya tillfälliga lokala regler har tagits fram i samband med att krattor åter lades ut i bunkrarna. Hur vi skall agerar i bunkrar styrs av typ av spel och vem som är organisatör av tävling. Information om de nya tillfälliga lokala reglerna återfinns på anslagstavla utanför receptionen och kommer att läggas in på hemsidan under fliken http://www.barsebackresort.se/sv/golf/meny/banorna/banstatus

Det är vårt gemensamma ansvar att förhindra ytterligare spridning av Coronaviruset och vi uppmanar därför alla med symtom, även enklare förkylning och hosta, att stanna hemma samt att de som tillhör en riskgrupp iakttar extra försiktighet. Ta väl hand om dig och dom runt omkring dig.

 

Styrelsen för BGCC