Ordinarie Årsmöte 2020

Årsmötet 2020 den 23 februari blev mycket välbesökt med nästan 200 medlemmar. Deltagarna fick förutom god mat sponsrad av Restaurangen och Klubben ta del av information från bland annat ägarbolagets representanter och Klubbstyrelsen.

Ann Cathrine Petersson v.ordf i Klubben presenterade resultatet av medlemsundersökningen, Players 1st, för 2019 och Klubbens kassör Minna Vahvelainen presenterade det ekonomiska resultatet för 2019 där utfallet blev enligt budget. Jonas Öhrvik bekräftade att hela anläggningen inklusive konferensen är utlagd till försäljning. I skrivande stund arbetar bolagets styrelse med att välja mäklare. Banchefen, Lars "Knuda" Knutsson beskrev pågående förbättringsarbeten. Mer om detta finns att läsa i månadsrapporterna på hemsidan. På samma sätt redovisade Göran Larsson (Golfreceptionen), Kricken Härdin (Akademin), Zara Wendel (Shopen) och Göran Andersson (Restaurangen Thanda Group) planerade förändringar inför säsongen. 

Handicapkommitténs ordförande Rolf Björkman informerade om den nya Världshandicapen som skall införas med start 1-4e Mars. Se även separat info från SGF (https://golf.se/for-klubben/regler--handicap/). Mats Lundin redogjorde för de nya bokningsreglerna som innebär att medlemmar kan boka upp till 3 tider varav max 2 helgtider under inneliggande 30 dagarsperiod. (Se även separat utskick på hemsidan). De nya bokningsreglerna skall testas, utvärderas och vid behov justeras under 1a halvåret 2020.

Till Klubbens styrelseordförande valdes Mats Lundin (omval). Som ny ledamot i styrelsen valdes Eva Sjöblom. Därtill omvaldes Per Svangren och Fredrik Hedlund som ledamöter. (Ann Cathrine, Pär Rosell & Minna Vahvelainen är valda på 2 år). Revisorerna Erna Ahlfors och Johan Brantmark med revisorsuppleanter Margareta Åkerlund och Björn Svanström omvaldes. Till ny Valberedning valdes Jim Mårtensson (Ordförande) och Niclas Månsson. Stig Persson från Ljunghusen svingade klubban under årsmötet.

Avslutningsvis avtackades sex förtroendevalda som tillsammans bidragit med över 50 år inom Klubbens Styrelse eller Kommittéer. Lotta Sjöberg 2 år i Styrelsen, Göran Winholt 5 år i Klubbkommittén, Niclas Bogefors 3 år i Elitkommittén, Sofia Brantmark 3 år i Valberedningen, Fredrik Forsman 3 år i Valberedningen, samt avslutningsvis Tommy Månsson, Hedersmedlem och en av klubbens stora trotjänare som under hela 35 år aktiv bidragit till klubbens utveckling i såväl kommittéer som styrelse. Under de senast 17 år har Tommy bidragit med sin erfarenhet och sitt viktiga nätverk i Valberedningen.

Kommentarer

Fler artiklar