Medlemsundersökning

Medlemsundersökning för 2019 kommer snart!

Onsdagen den 26 juni skickas den första delen av årets medlemsundersökning ut till klubbens medlemmar. Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet. Totalt deltar över 350 svenska golfklubbar i denna årliga medlemsundersökning. Undersökningen är ett utmärkt verktyg för Klubbens Styrelse att få veta vad Du som medlem har för syn på klubbens verksamhet och vår anläggning. Resultatet utgör en viktig grund för både klubben och våra övriga intressenter att sätta mål och ta beslut om framtida prioriteringar.  

Från och med denna säsong går medlemsundersökningen ut via mejl vid två tillfällen. Första undersökningen för året skickas ut den 26 juni då hälften av medlemmarna tillfrågas och den andra den 28 augusti då den andra hälften av medlemmarna tillfrågas. I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang.

Ditt svar är viktigt!

Då utvecklingen av klubbens och anläggningens verksamhet bygger på vad ni medlemmar vill och tycker, är det viktigt att Du som medlem svarar. Ju fler svar, desto bättre beslutsunderlag.

Är du nöjd, berätta för oss vad du tycker är bra. Har du förbättringsförslag, beskriv dem för oss. Ta chansen och TYCK TILL!

Alla som är med i undersökningen deltar automatiskt i en utlottning av klubbens Jubileeumsprodukter.

OBS! Då undersökningen skickas från Players 1st, kan det fastna i SPAM-filter. Har du inte fått något mail den 26 juni, titta i din ”skräppost” och se om mailet fastnat där. Om inte så kommer du med i den senare undersökningen den 28 augusti.

 

Barsebäck Golf & CC

Styrelsen

Kommentarer

Fler artiklar