En hedersmedlem har lämnat oss

Onsdagen den 3 juni gick klubbens äldste hedersmedlem, Kurt Hjertberg bort, 92 år gammal.

Kurt blev tidigt, efter Ian Hamilton, Marianne Hamilton och Ture Bruce, klubbens fjärde hedersmedlem. Han har varit klubben trogen genom alla år. Under mer än 10 år var Kurt en av ledamöterna i klubbens styrelse. Både före och efter den tiden var Kurt drivande i många frågor inom klubben och påverkade dess och anläggningens utveckling. Kurt var en idog spelare med ett stort tävlingsintresse och ända fram till för ett par år sedan kunde vi möte honom ute på banan med bagen, ofta tillsammans med hustru Rita. Trots golfbil avtog spelet allt mer med ålderns rätt för att under de sista åren helt upphöra.

Vi skänker ett stort tack till en person som har betytt mycket för utvecklingen av klubben och vårt deltagande till hustrun Rita.

Styrelsen för BGCC

Kommentarer

Fler artiklar