Covid-19

Medlemsinformation med anledning av Coronavirus (Covid-19)

Styrelsen uppmanar klubbens medlemmar och kommittéer att nogsamt följa utvecklingen genom att ta del av de råd och beslut som ges av svenska myndigheter samt de riktlinjer som ges av Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Golfförbundet (SGF).  https://golf.se/corona-riktlinjer   

I korthet betyder det att vi inom BGCC i nuläget kan fortsätta att träna golf, spela golf och delta i klubbtävlingar. Vi bör dock undvika större sammankomster & samlingar (fler än 25 personer). Samtidigt skall vi vara förberedda på att nya riktlinjer kan komma. Information kring eventuella förändringar som påverkar klubbens aktiviteter på och runt våra golfbanor finner du här på hemsidan, Facebook och/eller via Nyhetsbrev.  

Det är vårt gemensamma ansvar att förhindra ytterligare spridning av Coronaviruset och vi uppmanar därför alla med symtom, även enklare förkylning och hosta, att stanna hemma samt att de som tillhör en riskgrupp iakttar extra försiktighet. Ta väl hand om dig och dom runt omkring dig.

Styrelsen för BGCC

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Kurt Hjertberg 2020-06-05
Uppdatering kring putting green 2020-05-15
Tidningen Svensk Golf 2020-05-01
Automatisk ankomstmarkering 2020-04-22
HCP Registrering 2020-04-21