Namnkuddar.

De nya namnkuddarna till våra bagbrickor kom i slutet av förra veckan och efter sortering och kuvertering är de nu färdiga att skickas ut till alla medlemmar.
Alla nya medlemmar som får sina namnkuddar för första gången är välkomna in i Golfreceptionen för att hämta sin bagbricka att fästa på bagen.
Vi är tacksamma för att ni snarast fäster namnkuddarna på bagbrickan på bagen. På så sätt kan vi snabbare säkerställa medlemsstatusen vid kontroller ute på banan.

Kommentarer