Banstatus September

Banstatus September

 

Precis inkommen i oktober, vi fick vid två tillfällen Svampangrepp framför allt på Donald Steel och dess kortklippta ytor, green, tee och fairway och Sommarfusarium som vi lyckades få bukt med

Såg tendens av det på Masters också lyckades hindra spridningen med hjälp av mekanisk bearbetning och järnsulfat samt ammonium (gödning)

Fortsätter att göra våra bearbetningar med luftning, hjälpsådd och dress, allt för att förbereda gräset för den kallare och mindre ljusa tiden

Har haft Engelsk Konsult och tittat på framförallt Masters och resultatet av detta besök kommer i en rapport som ev läggs ut på hemsidan för den intresserade.

I stora drag var att bara fortsätta med det program som jag försöker följa sen förra våren d.v.s. lufta mer, gödsla och vattna mindre

Frost

Så här års är det dags för första frosten!

Vi stänger tillfälligt och öppnar ofta så fort som möjligt igen. Oftast är det morgonfrosten som är problemet, men gräset tinar gradvis upp under dagen. När det är frostfritt tillåsts spel, men så länge gräset är vitt och fruset är det stopp När första frosten kommer innehåller gräset fortfarande mycket vatten och har inte hunnit härdats och anpassat sig till den kyligare säsongen. Då håller vi alla grönytor stängda, detta inkluderar Putt och Chip greener, Övninghålet samt Litorina. När väl gräset härdats så är det ok att spela på Litorina vid frost

Här är några exempel på vad som kan hända om golfaren spelar på vintern då gräset är fruset men marken inte är tjälad:

* Marken packas under spelarens tyngd, luften trycks ur marken varpå rötter och mikroliv dör, just där spelaren gått. Risken finns också att det samlas vatten på ytan där spelaren gått, fryser till is och bildar isbränna som dödar gräset. Det är vanligt att alger bildas i fläckarna efter isbrännan, och det är svårt att få nysått gräs att ta sig i dessa fläckar.

* Slitaget av spelet på frusna greener kan förstöra gräsplantans delar, speciellt tillväxtpunkten som ligger i markytan. Dessutom glesas gräset ut och ger utrymme för svampsporer att få grepp. Svampsporerna sprids bland annat via golfarens skor och en försvagad gräsplanta är då ett lätt byte.

Det är enbart Banpersonalen som fattar beslut om huruvida banan ska vara öppen eller inte.

 

 

Golfbilar

 

Då det har regnat mycket är det av Säkerhetsskäl och för att minimera skador på gräskvalitén som vi stoppar Golfbilar

Kraftiga slänter typ tee 2 DSC etc. (vi har många branta slänter) som gör att det innebär en säkerhetsrisk att framföra Golfbil

Dåligt rotsystem på gräsplantan och en filt (thatch) som gör att vattnet inte sjunker undan samt att mycket av trafiken med Golfbil sker på samma ställen

Våra Golfbilar med GPS är att föredra, då vi kan enkelt styra var man får och inte får köra med dessa, problemet vi har är alla andra utan GPS (67 st.)

Vi är tvungen att ta vissa beslut som kan upplevas obekväma för golfaren men vi gör det för att skydda både banan och golfarna. Information ang. förändringar på banorna kommer finnas på hemsidan, 1a tee och i Receptionen så fort vi är på plats, precis som vanligt

 

Respektera informationen som finns samt våra avspärrningar

/ Banchefen

Kommentarer

Fler artiklar