Banstatus Vinter -19/20

Jag/vi jobbar sen i höstas med Mr. Stillwell i ett program som jag la redan för två år sedan vilket gav den bekräftelse jag önskade i Mr. Stillwell's rapport.

  • Mer luftning av alla ytor
  • Mer dressning av tee och greener
  • Luft och Ljusinsläpp, m.a.o. Gallring i trädbeståndet

Vi gallrar DSC 1, 2 och 17 ligger bra i fas, men vi behöver tjäle för att kunna få bort virket utan körskador, allt för banornas bästa

Tills sist uppmanar jag alla som spelar att vara försiktiga med banorna, laga efter er vad gäller uppslagna torvor och nedslagsmärken, våra avspärrningar som finns ute respekteras bra, men snälla gå en bit ifrån dom, man behöver inte snika repet precis, för så är det idag dom flesta går så nära som möjligt och där av mer slitage.

Variera era gångvägar. Allt för banornas bästa! Tack, och lycka till med er vintergolf

Mvh

 

Lars Knutson Banchef

Kommentarer

Fler artiklar