Banstatus Augusti

BANSTATUS AUGUSTI

 

Till våra medlemmar och gäster.

Tiden går fort när man har roligt och den går ännu fortare när man har mycket att göra.

Många tävlingar och event under sommaren har slitit på både bana och personal. Fortsatta el-tekniska problem med bevattningen, dock under kontroll i dagsläget. Banorna är bra och har varit bra, vi fortsätter att jobba med de skador vi fick förra året, nu då främst Semiruff

Skötselplanen följs tämligen väl, vissa förskjutningar måste göras på grund av väder och vind.

Greener: Vi dressar för lite, luftar och gödslar lagom.

Tee: Eftersatt med allt, men är okej, har dock börjat skära och dressa några tees på Masters.

Fairway: Ser bra ut. Vi har dock stora problem med att uppslagna torvor inte läggs tillbaka. Om alla kan hjälpas åt vid tillfälle är detta uppskattat.

Planen för hösten är att få till en dispens hos länsstyrelsen för eventuell bekämpning av svamp, lufta alla ytor, ganska ordentliga hålpipningar på greener på alla tre banorna, info kommer i god tid om detta. Gallring av skogen förhoppningsvis både i egen regi och på Entreprenad. Behöver både ljus och luft till våra gräsytor

Litorina kommer att vara öppen hela hösten och Vintern

Master kommer jag stänga när vädret ej är gynnsamt

Donald Steel hålls öppen så länge det ej är snö och frost

/ Banchefen

Kommentarer

Fler artiklar