Medlemskap

Medlemskap i Barsebäck Golf & Country Club 2019

(längst ner på sidan finner ni en ansökningsblankett)

Avser fullvärdigt medlemskap. Vardagsmedlemskap inom parentes.

Singel 29 år eller äldre - född 1990 eller tidigare:

 • Spelrättsavgift 9.600:- (v 7.230.-)
 • Medlemsavgift 600:- (v 600.-)

Singel 26-28 år - född 1991-1993:

 • Spelrättsavgift 4.750:- (v 3.590.-)
 • Medlemsavgift 600:- (v 600.-)

Ungdomar 19-25 år - född 1994-2000:

 • Spelrättsavgift 3.900:- (v 2.950.-) 
 • Medlemsavgift 400:- / 600.- (v 400.- / 600.-)

Ungdomar 13-18 år - födda 2001-2006:

 • Spelrättsavgift 1.850:- (v 1.410.-) 
 • Medlemsavgift 400:- (v 400.-)

Ungdomar 7-12 år - födda 2007-2012:

 • Spelrättsavgift 250:- (v 190.-) 
 • Medlemsavgift 300:- (v 300.-)

Litorinamedlemskap:

 • Spelrättsavgift 2620:- 
 • Medlemsavgift 600:-

Vilande medlemskap:

 • Seniorer 950.-
 • Juniorer 475.-
   

- En administrativ avgift om 1000.- för senior och 500.- för junior, erlägges i samband med återinträde och tecknandet av nytt medlemsskap.

Byte av Medlemskategori skall meddelas skriftligt till Golfreceptionen senast den 30/11, 2019.

Om filen inte går att öppna i din dator är du välkommen att ringa till golfreceptionen på 046-77 62 30 eller mail till bgcc@barseback-golf.se så skickar vi dig en blankett.