Medlemskap

Fullvärdigt medlemskap / Vardagsmedlemskap / Litorinamedlemskap 2020

Kategori 1: Singel 26 år eller äldre - född 1994 eller tidigare:

 • Spelrätt Alla Dagar     9800:-
 • Spelrätt Vardagar        7430:-

 Kategori 2 : Ungdomar 19-25 år - född 1995-2001:

 • Spelrätt Alla Dagar    4000:-
 • Spelrätt Vardagar       3050:-  

Kategori 3: Ungdomar 13-18 år - födda 2002-2007:

 • Spelrätt Alla Dagar    1900:-
 • Spelrätt Vardagar       1520:-

Kategori 4: Ungdomar 7-12 år - födda 2008-2013:

 • Spelrätt Alla Dagar     300:-
 • Spelrätt Vardagar        230:-

(Barn under 7 år betalar ingen spelrättsavgift)

Kategori 5: Litorinamedlemskap - 26 år eller äldre

 • Spelrätt Alla Dagar   2720:- 

__________________________________________________________________________

Administrativ avgift:

 • Senior 1000:-
 • Junior 500:-

Avgift till Klubben:

 • Senior 600:-
 • Junior 300:-

 

Byte av kategori / utträde / uppsägning ( Alla dagar / Vardag / Litorina / Vilande) ska meddelas skriftligt till Golfreceptionen senast den 30/11, 2020.

 

Om filen inte går att öppna i din dator är du välkommen att ringa till golfreceptionen på 046-77 62 30 eller mail till bgcc@barseback-golf.se så skickar vi dig en blankett.