Tävlingsbestämmelser 2020

 

Tävlingarna spelas på Master Course (MC), Donald Steel Course (DSC) enligt tävlingsprogrammet.

Tävlingarna spelas från vit, gul, blå samt röd tee för herrar, Damerna spelar från blå, röd  och guld tee. Kalenderårsprincipen tillämpas, dvs. man anses ha den åldern man uppnår under året.

 
Anmälan och betalning gör man via "Min golf" under www.golf.se. Greenfee betalas för icke medlem i golfreceptionen före start. Tävlingsgreenfee är: Donald Steel 500:- och Masters Course 575:-                                                                                                                          


Anmälningstiden utgår, om inget annat angivits, kl 12:00 två dagar före i programmet utsatt tävlingsdag. Spelordningen fastställs av tävlingsledningen genom lottning. Startlista anslås på Min Golf senast kl 20.00 två dagar före tävlingsdagen.

Anmälningsavgift till tävling är 120 kr, tävlingar där det ingår lunch efter/före är anmälningsavgiften 150 kr


Efter anmälningstidens utgång är anmälan bindande och ingen återbetalning sker. det är full möjligt att ordna ersättare till tävlingen men detta måste meddelas tävlingsledningen före start

 

Våra sponsorer:

Sponsorerna är en viktig del i Klubbens verksamhet, deras syfte är att marknadsföra sitt företag. De prisbord vi har i våra klubbtävlingar representerar ett generöst bidrag från sponsorn. 


Vid slagspelstävling skall vid lika resultat SGF:s rekommendationer vara avgörande för rangordningen, om ej annat angetts i tävlingsprogrammet. Vid start från flera tees gäller banans numrering och ej spelordningen.

Vid lika resultat i KM och Kategorimästerskapen skall, beträffande första platsen, avgörande ske genom särspel. Spelordning: Håll 18, 18 osv.

Om ej annat angivits är SGF:s definitioner enl tävlingshandboken tillämpliga. Tävlingar spelas enligt "Regler för Golfspel" samt gällande "Lokala Regler". Eventuellt tillfälliga lokala regler meddelas genom anslag i tävlingsexpeditionen, se även i receptionen. Tävlande är själv ansvarig för att ha tagit del av dylika regler. Tvister skall slutligen avgöras av domaren, om särskild sådan utsetts, och i annat fall av tävlingsledningen.

Signerat scorekort skall efter avslutad rond omedelbart lämnas till tävlingsledningen.


Antalet priser vid tävlingar beräknas enligt följande: ett pris till var sjunde deltagare. För vissa tävlingar kan särskilda bestämmelser gälla om sponsor väljer annat alternativ.

Prisutdelning sker normalt direkt efter det att varje klass avslutats om inget annat meddelats. Det är spelarens ansvar att finnas på plats vid prisutdelning. Tävlingen är avslutad när prisutdelning ägt rum.

Spelare/ombud för spelare, som ej avhämtar sitt pris i samband med prisutdelningen efter avslutad tävling, förverkar sin rätt till priset. Tävlingsledningen kan ej vara ombud.

Tävlingskommittén 2020

Tävlingsledare     Funktionärer    
Jan Olof Schön Jolo Ordf.  Mikael Brink MB  
Per Björk PB  TL Kjell Pettersson KP  
Niclas Lindblad NL  TL Margaretha Olin MO  
Jurgen Olbrich JO  TL Jonas Uddenäs JU  
Camilla Kronqvist CK  TL Margareta Åkerlund  
Ulf Tornberg UT TL Agneta Olsson AO  
      Cecilia Bonde W CB  
Sponsoransvarig:     Helen Schön HS  
Janos Faddi JS   Håkan Uddenäs  HU  
Resurs:     Jörgen Andersson   JÖ  
 Ingrid Mårtensson  IM