Lokala regler för Barsebäcks GCC

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Out of bounds (Regel 27)

Masters Course: Vid spel på Masters Course markeras out of bounds normalt med vita pinnar eller på hål 1 & 7 stängsel till höger mot drivingrange.

Donald Steel Course: Vid spel på Donald Steel Course markeras out of bounds normalt med vita pinnar. Vid spel på hål 4, boll som hamnar på eller passerar 3:e hålets fairway på Masters Course är out of bounds. 

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
  2. Mark under arbete varifrån spel är förbjudet identifieras av blåvita markeringar.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
  4. Myrstackar.
  5. Planeringsgropar innehållande träfils 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar. 

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

  1. Objekt identifierade med orange markering.
  2. Avståndsplattor
  3. Stenkistor
  4. Träd eller buske med stödpinne 

Boll som oavsiktligt rubbas på green

Regel 18–2, 18–3 och 20–1 ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18–2, 18–3 och 20–1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras. 

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3. 

Organisk del av banan (Regel 13-1)

Träpalissader/slipers på Masters hål 8 samt Donald Steel hål 7 är en organisk del av banan, vilket medför att bollen spelas som den ligger eller förklaras ospelbar (Regel 28). 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

Godkänd av regel- & hcpsektionen, Skånes Golfförbund