Information tävlingsåret 2020

Tävlingsprogram 2020
Under 2020 har vi 11 klubbtävlingar
. Vi startar årets tävlingsverksamhet med Golfrestaurangens Krögargolf den 28 Juni. Golfveckan är även i år Vecka 31, 27 Juli till 31 Juli. Vi har vårt Klubbmästerskap 18-19 Juli och spelas på Masters Course. Då spelar också H22 och D22 sitt kategorimästerskap från vit/blå tee. Kategorimästerskapet spelas på Donald Steel  den 15-16 Augusti för följande åldersgrupper för Herrar H40, H50, H60 och H70 som spelar 18 hål lördag och 18 hål söndag från gul tee. H80 spelar från röd tee. Damer D50, D60, D70 spelar 18 hål på lördagen och 18 hål på söndagen från röd tee.  

Tävlingsbestämmelser: Var vänlig och läs våra tävlingsbestämmelser.

Prisutdelning
Spelare/ombud för spelare, som ej avhämtar sitt pris i samband med prisutdelningen efter avslutad 
tävling, förverkar sin rätt till priset. Tävlingsledningen kan ej vara ombud.

Startavgifter
Startavgift är 120:-, för tävlingar med gemensam lunch efteråt är startavgiften 150:. Startavgiften är bindande när anmälningstiden passerat, ingen återbetalning. Ersättare får kallas in men Tävlingsledningen måste informeras innan tävlingen startar.                                                                                                                                                                                        

Sponsorer

Det är glädjande att våra sponsorer forsätter att vara sponsor vid våra tävlingar. Sponsorerna en av förutsättningarna för att vi ska kunna genomföra våra klubbtävlingar. 

 

Vår uppgift
Tävlingskommitténs uppgift är att skapa tävlingar, samt genomföra ett tävlingsprogram, som omfattar 14 st tävlingar + Kategorimästerskap och Klubbmästerskap.

Vår ambition
Är att kunna bjuda på en bra mix av olika tävlingsformer, som kan intressera medlemmarna till att deltaga. Tävlingskommittén tycker att vi med årets förändringar, har åstadkommit förändring förhoppningsvis rätt riktning.

Tävlingskommitten