Information tävlingsåret 2019

Tävlingsprogram Jubileumsåret 2019
Under 2019 har vi 14 klubbtävlingar
. Tävlingssäsongen startar den 22 April  med Shopens Vårslag och avslutar golfåret med Gåstävling den 20 oktober. Golfveckan spelas i vecka 31, måndag - lördag 29 Juli - 3 Aug. Tävlingarna öppna för greenfeegäster. Golfveckan avslutas  på lördagen med klubbens 50-års jubileumstävling69 års bansträckning sätts upp. På kvällen firar vi med stor jubileumsfest. Vi har vårt Klubbmästerskap som spelas på Donald Steel Course den 14-15 september. Då spelar också H22 och D22 sitt kategorimästerskap från vit/blå tee. Kategorimästerskapet spelas på Donald Steel Course den 7-8 september för följande åldersgrupper för herrar: H40, H50, H60 och H70spelar 18 hål lördag och 18 hål söndag från gul tee. H80 spelar från sina ordinarie tee. Damer D50, D60 och D70 spåelar 18 hål på lördagen och 18 hål på söndagen från röd tee.

Tävlingsbestämmelser: Var vänlig och läs våra tävlingsbestämmelser.

Kanonstart
Vi har 8 st kanonstarter i år.

EGA Exakt Tävlingshandicap
EGA Exakt Tävlingshandicap. För att få EGA Exakt Tävlingshandicap för 2019 krävs att spelaren har fyra eller fler registrerade handicapronder under 2018 - 2019.  För att deltaga i prisutdelning på BGCC klubbtävlingar fodras att medlemmen har EGA Tävlingshandicap enligt ovan. Det är spelarens ansvar att bestämmelsen efterföljs, kravet gäller för såväl singel- som lagspel.

Prisutdelning
Spelare/ombud för spelare, som ej avhämtar sitt pris i samband med prisutdelningen efter avslutad 
tävling, förverkar sin rätt till priset. Tävlingsledningen kan ej vara ombud.

Startavgifter
Startavgift för senior 100 kr, för junior 50 kr per tävling, om inget annat angetts

Sponsorer
Det är glädjande att våra sponsorer forsätter att vara sponsor vid våra tävlingar. Sponsorerna en av förutsättningarna för att vi ska kunna genomföra våra klubbtävlingar. 

 

Alla eventuella enskilda kommentarer om en genomförd tävling riktas till ansvarig tävlingsledare eller till TKs ordförande.

Vår uppgift
Tävlingskommitténs uppgift är att skapa tävlingar, samt genomföra ett tävlingsprogram, som omfattar 14 st tävlingar + Kategorimästerskap och Klubbmästerskap.

Vår ambition
Är att kunna bjuda på en bra mix av olika tävlingsformer, som kan intressera medlemmarna till att deltaga. Tävlingskommittén tycker att vi med årets förändringar, har åstadkommit förändring förhoppningsvis rätt riktning.

Tävlingskommitten