Eclectic

ECLECTIC 2020 spelas i år på både Donald Steel Course, röd tee och på Masters Course, valfri tee mellan röd tee eller guldtee. Totalt kan 7 rundor spelas på vardera bana, men givetvis spelar var och en så många rundor hon vill eller hinner. Vid ECLECTIC spel på Masters Course är det valfritt att välja vilken tee man vill spela ifrån men man måste spela följande rundor från samma tee som den första. Första speldatum är den 22 juni och sista speldatum den 30 september. 

Spelare kan när som helst under säsongen ansluta sig till tävlingen. Anmälan och betalning görs via Mingolf innan uthämtning av resultatkort som fås av tävlingsledare för dagen. Startavgiften är 100 kr per bana.

Pga Corona utgår i år att varje runda ska föranmälas på specifik lista. Varje spelare för sitt eget resultatkort. Kortet lämnas i Damkommittens fack i receptionen eller till tävlingsledare när samtliga ronder har spelats eller när spelperioden är avslutad. Varje spelare ansvarar för sitt eget tävlingskort och det är separata kort för spel på Donald Steel Course respektive Masters Course!

Första ECLECTIC-rundan ska spelas vid handicapgrundande tävling, tisdagstävling eller klubbtävling, där resultaten registreras i GIT. Följande rundor kan spelas när som helst där markör är annan deltagande ECLECTIC-dam vid enskild runda eller markör i damtävlingar måndag, tisdag, lördag eller klubbtävling.

Under den första ECLECTIC-rundan måste bollen hålas ut på samtliga hål och detta resultat ligger till grund för fortsatta förbättringar i därefter följande rundor. I de följande rundorna gäller det därmed att försöka förbättra resultatet från föregående runda på varje hål. Endast de resultat som då är förbättrade skall skrivas in på resultatkortet. 

Vid varje speltillfälle ansvarar också varje spelare för att det förs in aktuellt datum på resultatkortet och att markör också är deltagare i ECLECTIC. Dessa spelregler måste följas för att resultaten från varje runda skall kunna tillgodoräknas.

I ECLECTIC räknas det bästa resultatet på varje hål från de spelade rundorna. För att kunna fastställa det slutliga resultatet krävs att alla datum har registrerats på kortet. Den spelare som har erhållit lägsta antal slag efter att hälften av antalet erhållna slag enligt slopen har dragits ifrån, är segrare i respektive grupp.

Antalet priser regleras av antalet deltagande. Prisutdelning äger rum vid avslutningen söndagen den 4 oktober. Priser för Bästa Brutto-resultat och Bästa Netto-resultat i respektive klass och bana.

Tävlingsledare är Margareta Åkerlund, maggieakerlund@gmail.com