Eclectic 2019

ECLECTIC spelas i år på Donald Steel Course , röd tee. Totalt kan 7 rundor spelas, men givetvis spelar var och en så många rundor hon vill eller hinner. Första speldatum är den l maj och sista speldatum den 30 september. 

Startavgiften är 100 kr och betalning görs i receptionen vid uthämtning av resultatkort för ECLECTIC. Spelare kan när som helst under säsongen ansluta sig till tävlingen. Varje runda ska föranmälas i receptionen på specifik lista där datum och aktuellt handicap registreras innan spel av runda påbörjas. Varje spelare för sitt eget resultatkort och ansvarar för att varje runda signeras på kortet av medspelande markör. Kortet lämnas till receptionen när samtliga ronder har spelats eller när spelperioden är avslutad. Varje spelare ansvarar för sitt eget tävlingskort!

Första ECLECTIC-rundan ska spelas vid handicapgrundande tävling, tisdagstävling eller klubbtävling, där resultaten registreras i GIT. Följande rundor kan spelas när som helst där markör är annan deltagande ECLECTIC-dam vid enskild runda eller markör i damtävlingar måndag, tisdag, lördag eller klubbtävling.

Under den första ECLECTIC-rundan måste bollen hålas ut på samtliga hål och detta resultat ligger till grund för fortsatta förbättringar i därefter följande rundor. I de följande rundorna gäller det därmed att försöka förbättra resultatet från föregående runda på varje hål. Endast de resultat som då är förbättrade skall skrivas in på resultatkortet. 

Vid varje speltillfälle ansvarar också varje spelare för att det förs in aktuellt datum och handicap på resultatkortet och att kortet förs och signeras av markör som också är deltagare i ECLECTIC. Dessa spelregler måste följas för att resultaten från varje runda skall kunna tillgodoräknas.

I ECLECTIC räknas det bästa resultatet på varje hål från de spelade rundorna. För att kunna fastställa det slutliga resultatet krävs att alla aktuella hcp har registrerats på kortet. Den spelare som har erhållit lägsta antal slag efter att hälften av antalet erhållna slag enligt slopen har dragits ifrån, är segrare i respektive grupp.

Antalet priser regleras av antalet deltagande. Prisutdelning äger rum vid avslutningen tisdagen 15 oktober. Priser för Bästa Brutto-resultat och Bästa Netto-resultat i respektive klass.

Tävlingsledare är Margareta Åkerlund, maggieakerlund@gmail.com