Mål- och verksamhetsplan 2020

Mål för 2020

  Damkommitténs mål för 2020 är att

  • Bjuda in och inspirera klubbens damer att deltaga i Damkommitténs aktiviteter.

 

  Aktiviteter

  • Arrangera Vårträff och Höstavslutning
  • Arrangera regelbundna måndags-, tisdags- och lördagstävlingar samt utflykter
  • Arrangera Vårmix och Nationell damdag
  • Arrangera Matchligan, Eclectic, Drömrunda och Poängjakten (årets golfare)
  • Delta i seriespel anordnat av Skånes Golfförbund
  • Regelbundet informera klubbens damer om våra aktiviteter
  • Arrangera utbyte med andra klubbar

  

Damkommittén vid BGCC