Styrelsen

Här presenteras huvudsakligen styrelsemedlemmarna på Barsebäck Golf & Country Club samt protokoll från möten.

Mats Lundin

Ordförande

Ann-Cathrine Petersson

Vice Ordförande

Fredrik Hedlund

Sekreterare

Minna Vahvelainen

Kassör

Per Svangren

Ledamot

Pär Rosell

Ledamot