Resultat från Medlemsundersökning 2018

Styrelsen på BGCC vill rikta ett stort tack till alla de medlemmar som tagit er tid att besvara årets medlemsundersökning. Som framgått har undersökningen gjorts vid 3 olika tillfällen och utskicken via mail har således vid varje tidpunkt riktats till 1/3 av medlemmarna. Detta gör att Styrelsen kan följa åsikter som förändrats över säsongen eller om återkopplingen varit konstant över de 3 mättillfällena. Medlemsundersökningen är ett viktigt verktyg för Styrelsen i vår kontinuerliga dialog med de olika intressenterna inom anläggningen. Styrelsens arbete går nu vidare med bakgrund av denna information för att säkerställa medlemmarna en så positiv upplevelse som möjligt. En utförlig redovisning av undersökningen kommer som vanligt att presenteras i samband med Årsmötet i februari.

Stort tack för din medverkan!

Styrelsen

2018-10-12

Kommentarer