Guldligan 2019

Guldligan är Eclectic-tävling som spelas från Guldtee på Masters Course. Totalt kan 7 rundor spelas, men givetvis spelar var och en så många ronder hon vill eller hinner. Första speldatum är den l maj och sista speldatum den 30 september. 

Startavgiften är 100 kr och betalning görs i receptionen vid uthämtning av resultatkort för Gudligan. Spelare kan när som helst under säsongen ansluta sig till tävlingen. Varje runda ska föranmälas i receptionen på specifik lista där datum och aktuellt handicap Kortet lämnas till receptionen när samtliga ronder har spelats eller när spelperioden är avslutad. Varje spelare ansvarar för sitt eget tävlingskort!

Resultaten från samtliga ronder förs på ett särskilt gult resultatkort, vilket erhålls när startavgiften betalas. Vid varje speltillfälle ansvarar varje spelare för att aktuellt datum och aktuellt handicap fylls i på resultatkortet och att kortet förs och signeras av markör. Markör är annan dam vid enskild rond, eller markör i damtävling måndag, tisdag, lördag eller klubbtävling där tävling spelas från Guldtee. Spelaren skall också signera kortet efter varje rond.

Notera att första ronden är handicapgrundande och ska registreras i GIT. Under den första ronden i Guldligan måste bollen hålas ut på samtliga hål. Denna score ligger till grund för fortsatta förbättringar i därefter följande ronder. I de följande ronderna gäller det därmed att försöka förbättra resultatet från föregående rond på varje hål. Endast de resultat som då är förbättrade skall skrivas in på resultatkortet. Dessa spelregler måste följas för att resultaten från varje rond skall kunna tillgodoräknas.

Vid varje speltillfälle ansvarar spelaren för att det förs in aktuellt datum och handicap på resultatkortet och att kortet förs och signeras av markör som också är deltagare i Guldligan.

För att kunna fastställa bästa netto krävs att alla aktuella hcp har registrerats på korten. Den spelare som har erhållit lägsta antal slag efter att hälften av antalet erhållna slag enligt slopen har dragit ifrån, är segrare i respektive grupp. Antalet priser regleras av antalet deltagande. Prisutdelning äger rum vid avslutningen tisdagen 15 oktober. Priser för Bästa Brutto-resultat och Bästa Netto-resultat i respektive klass.

Tävlingsledare är Margareta Åkerlund  (maggieakerlund@gmail.com)