Introduktion till 50/50

Barsebäck Golf & Country Club (BGCC) är en av cirka hundra golfklubbar i landet som med stöd av Svenska Golfförbundet (SGF) påbörjat en utvecklingsresa mot en mer inkluderande och jämställd golf. Vi vet enligt genomförda undersökningar att en majoritet av de som lämnar golfen uppger bemötandet som huvudanledning. De som lämnat nämner bland annat att de inte kommer in i gemenskapen och därför inte känner sig välkomna. Några av målen med Vision 50/50 nationellt är en nettotillväxt med kvinnor som spelar golf samt jämställda styrelser och valberedningar. Hur når vi detta?

Representanter från BGCC’s styrelse, kommittéer med flera träffades nyligen för att påbörja ett utvecklingsarbete som kommer ske i tätt samarbete med Per Lindroth från SGF samt SISU´s representant Matti Sutinen.

Under 1 år med start september 2020 kommer förändringsprocessen fortlöpa med olika delmoment. Det första och mycket viktiga delmomentet handlar om spaning och här kommer DU och dina tankar som medlem vara ovärderliga för processens utfall.

Som en del i utvecklingsprogrammet ingår en medlemsenkät, Vision 50/50-enkäten, som handlar om det sociala klimatet och kulturen i golfklubben. Enkätsvaren ligger till grund för klubbens fortsatta utvecklingsarbete och vi sätter stort värde på din medverkan.

Du kommer inom kort att få ett mejl med inbjudan till enkäten. Undersökningen tar några minuter att besvara och genomförs under vecka 39 av BGCC i samverkan med SGF och analysföretaget Players 1st. Dina svar är naturligtvis anonyma.

Vi har valt tre fokusområden för våra spaningar.

  1. Ägarbolaget BGCC AB med verksamhet inom reception, shop, akademi, restaurang, mm
  2. Ägarbolagets anläggningar såsom golfbanor, träningsområden och övriga faciliteter
  3. Klubben (BGCC) med Kommittéer och Styrelse

 

När ett år passerat kommer vi med bland annat medlemmarnas bidrag ovan sjösätta en handlingsplan med målet att bli en ännu mer inkluderande och jämställd golfklubb. Utöver medlemmarnas egna bidrag omfattas utvecklingsprogrammet även av en styrgrupp samt en referensgrupp.

Referensgruppen omfattas av personal samt funktionärer från klubbens olika kommittéer, m.fl. som precis som medlemmarna har det viktiga uppdraget att spana efter förbättringsområden som kan bidra till att vi kan öka jämställdhet och inkludering på klubben.

Styrgruppen omfattas av styrelsen, kommittérepresentanter, valberedning, förändringsledare, m.fl.

En av förändringsledarens uppgifter är att samla in era tankar och spaningar från medlemmar för att sedan sammanställa.

Uppdatering under processens gång kommer ske kontinuerligt och har Du tankar och funderingar kring förbättringsområdena ovan kan Du med fördel vända dig till förändringsledaren på adress som ges nedan.

Mer information om Vision 50/50 finns att läsa på golf.se/vision5050.

Kontaktuppgifter Tobias Falck, förändringsledare.

Tobias.falck@bgcc.se  Tel. 070-0060270

 

För styrgruppen

Tobias