Vision 50/50

2020-11-03

Utvecklingsresan mot en mer inkluderande och jämställd golf genom Vision 50/50 fortskrider och sedan start har styrgruppen träffats vid ett antal möten. Samtidigt har referensgruppen tillsammans med alla medlemmar, via medlemsenkäten, inkommit med många mycket värdefulla spaningar. 
Detta har visat på ett väldigt stort engagemang vilket är ovärderligt för uppdraget och dessa har tagits emot med stor tacksamhet!  
 
Vi vill samtidigt uppmana alla att fortsätta inkomma med spaningar som går i linje med Vision 50/50.
 
Vi går nu in i fas 2 vilket innebär att styrgruppen arbetar vidare med den nulägesanalys, som vi med er hjälp arbetat fram,  genom att problemformulera innehållet. Under våren 2021 har vi som mål att sjösätta en handlingsplan med målet att bli en ännu mer inkluderande och jämställd golfklubb.
 
Har ni några funderingar eller spaningar så är ni mer än välkomna att höra av er till förändringsledaren.
 
Mer information om Vision 50/50 finns att läsa på golf.se/vision5050.
 
Tobias Falck, förändringsledare