Regler för Spel

Det är absolut förbjudet att spela så att banpersonal eller annan spelare utsätts för risk att träffas av boll. Lägg tillbaka uppslagen torv och laga nedslagsmärken. Varje spelare skall ha egen utrustning. Endast start från 1:a tee på resp. bana är tillåtet. Ett snabbare parti har rätt att passera framförvarande långsammare parti endast om detta parti har tomt hål framför sig. Ett parti som har tomt hål framför sig skall alltid låta efterföljande snabbare parti passera. Släpp igenom så snart ditt parti börjar leta efter försvunnen boll. Genomsläpp skall tillämpas även vid tävlingar och företagsgolf. Parti som spelar full rond (18 hål) har rätt passera ett parti som endast spelar del av rond. Ordet ”parti” avser även en ensam spelare.