Målsättning för 2020

Tillsammans med kommittéerna och övriga aktörer inom Barsebäck Resort kommer Styrelsen att arbeta med följande målsättningar:

BGCC skall ha ett gott samarbete med alla aktörer inom Barsebäck Resort

Innebär: tillsammans med BGCC AB säkerställa att banorna och anläggningen håller mycket hög kvalitet, med restaurangen säkerställa att maten och utbudet håller en hög kvalitet, med shopen säkerställa att medlemmarnas behov av inköp tillgodoses och med tränarna säkerställa att nivån och tillgängligheten av träning tillgodoses.

Mätning: medlemsundesökningen Players 1st av primärt; banorna, restaurangen, shopen och Akademin

BGCC skall ha en god ekonomi

Innebär: att ha tillräckligt med likvida medel för att kunna göra extrasatsningar vid behov

Mätning: balansräkningen skall ha minst 600 tkr i likvida medel

BGCC skall ses som en av de ledande klubbarna i Sverige

Innebär: stabilt medlemsantal och uppfattas som nytänkande vad gäller aktiviteter för medlemmar och sponsorer.

Mätning: medlemsantal och subjektivt detaljerad målsättning för varje verksamhet görs av kommittéerna och skall sträva mot klubbens övergripande målsättning.

Fokusområden 2020

  • Styrelsen skall verka för att kvaliteten på anläggningen (med särskilt fokus på spelytorna) återställs till den jämna, höga nivå som medlemmar och deras gäster har lärt sig uppskatta och vara stolta över.
  • Fortsätta arbetet med en uppgradering av den digitala plattformen i syfte att förbättra informationen och dialogen inom klubben samt med övriga externa intressenter.
  • Återuppta arbetet för 50/50.
  • Styrelsen skall under 2020 omförhandla Klubbens avtal med Ägarbolaget.