Regler för spel

Regler för spel på Barsebäck Golf & Country Club 2016

HANDICAPBEGRÄNSNING

Greenfeespelare: handicap 36 eller lägre. Medlemmar: minst 36+. Golf ID skall meddelas till Golfreceptionen före spel.

GREENFEESPEL

Greenfeespelare får inte starta innan receptionen öppnat. Dock tidigast 06.00.

Lör-, sön- och helgdagar

Fr.o.m. 18 mars t o m 1 oktober gäller följande:

Starttider t o m 10.22 är medlemstider. Speciella regler för greenfeespelare som bor på Golfhotellet eller i JCCC AB:s hus. 

- Med början 10.30 och som längs till 14.37 kan greenfeespelare boka starttiderna 30 och 37 minuter efter varje heltimme.
Greenfeespelare har alltid rätt till medlemstid som ej bokats senast 10 minuter före aktuell starttid.
Greenfeebegränsningen gäller ej gäst(er) till medlem som erlagt greenfee och som spelar i samma boll som medlemmen.
Efter sista bokningsbara starttid har alla samma rätt till vanlig bollränna.

Vardagar
Vardagar samt alla dagar före den 18 mars och efter den 1 oktober
- Medlemmar och greenfeespelare har samma rätt till banan.

GREENFEEAVGIFT

Skall erläggas före spel i golfreceptionen. Observera att greenfeeavgift erläggs för 18 resp. fler än 18 hål.  För Litorina Course gäller dagsgreenfee. Golf ID skall uppvisas. Junior skall på begäran kunna legitimera sig.

STARTTIDER - BOLLRÄNNA - STARTFÖRBUD - BOKNING

Starttider gäller alla dagar på båda banorna fr.o.m. den 18 mars t o m den 19 november mellan 9.00 och som längst till 16.52.

Skriven bollränna gäller alla dagar före 9.00 och innebär att spelaren genom personligt besök i receptionen får nästa lediga tid. Efter kl. 17.00 på vardagar och efter kl. 15.00 på helger är det vanlig bollränna. Före den 18 mars och efter den 19 november gäller vanlig bollränna.

Receptionen kan beroende på bl a beläggning, mörkrets inbrott eller väderleksförhållanden besluta om användning av bollränna eller skriven bollränna vid andra tidpunkter.

Bokning av starttid görs på internet, i golfreceptionen eller per telefon 046-77 62 30. Bokning påbörjas kl 8.00.

Endast en starttid per spelare under bokningstid (kl 9.00-max 16.52).

Bokning till alla dagar mellan den 18 mars- 1 okt: medlem 15 dagar före aktuell speldag, greenfeespelare 12 dagar före aktuell speldag. , varje person kan endast boka en starttid.  Mellan 2 oktober och 19 november kan alla boka dagen före aktuell speldag.

Receptionen skall vid hög belastning sätta samman 4-bollar.

Spelare skall anmäla sig i receptionen senast 15 minuter före beställd starttid och infinna sig på 1:a tee senast 5 minuter

före start. Starttid som ej bekräftats disponeras av receptionen.

För Litorina Course gäller bollränna, som är placerad vid 1:a tee.

FÖRETRÄDESRÄTT - GENOMSLÄPP MM

Det är absolut förbjudet att spela så att banpersonal eller annan spelare utsätts för risk att träffas av boll.

Lägg tillbaka uppslagen torv och laga nedslagsmärken.

Varje spelare skall ha egen utrustning. Endast start från 1:a tee på resp. bana är tillåtet.

Spelare som har ett tomt hål framför sig har skyldighet att släppa igenom bakomvarande spelare, vilket även gäller om bakomvarande är singelspelare. Om det är spelare framför är man inte skyldig att släppa igenom då detta skapar fördröjning i flera bollar framåt. Man kan alltså inte kräva att få gå igenom även om man spelar snabbare (ex.vis en 2 boll som vill gå igenom en 4 boll). Som alltid gäller dock sunt förnuft och god etikett vid golfspel. Det är inte tillåtet att stressa framförvarande till att släppa igenom genom att spela så nära dem att det upplevs som irriterande. Detta gäller naturligtvis både för medlemmar och gäster både vid sällskapsspel och tävling.

SPIKSKOR - HUNDAR - BARNVAGNAR - GOLFBILAR - HUSVAGN/HUSBIL 

Endast softspikes är tillåtna på hela anläggningen. Allmänt hundförbud gäller på banorna. Hund som medföres till golfklubbens område skall alltid hållas kopplad. Barnvagnar får ej framföras på golfbanorna. Golfbil får endast användas efter tillstånd - kontakta receptionen. Endast golfbilar av samma typ som hyrs ut av receptionen är tillåtna.

Uppställning av husvagn eller husbil är EJ tillåtet – se separat anslag.