Medlemskap

Medlemskap i Barsebäck Golf & Country Club 2018

(längst ner på sidan finner ni en ansökningsblankett)

Avser fullvärdigt medlemskap. Vardagsmedlemskap inom parentes.

Singel 29 år eller äldre - född 1989 eller tidigare:

 • Spelrättsavgift 9.500:- (v 7.130.-)
 • Medlemsavgift 500:- (v 500.-)

Singel 26-28 år - född 1990-1992:

 • Spelrättsavgift 4.650:- (v 3.490.-)
 • Medlemsavgift 500:- (v 500.-)

Ungdomar 19-25 år - född 1993-1999:

 • Spelrättsavgift 3.800:- (v 2.850.-) 
 • Medlemsavgift 300:- / 500.- (v 300.- / 500.-)

Ungdomar 13-18 år - födda 2000-2005:

 • Spelrättsavgift 1.750:- (v 1.310.-) 
 • Medlemsavgift 300:- (v 300.-)

Ungdomar 7-12 år - födda 2006-2011:

 • Spelrättsavgift 250:- (v 190.-) 
 • Medlemsavgift 300:- (v 300.-)

Litorinamedlemskap:

 • Spelrättsavgift 2520:- 
 • Medlemsavgift 500:- (v 300.-)

Vilande medlemskap:

 • Seniorer 950.-
 • Juniorer 475.-
   

- En administrativ avgift om 1000.- för senior och 500.- för junior, erlägges i samband med återinträde och tecknandet av nytt medlemsskap.

Byte av Medlemskategori skall meddelas skriftligt till Golfreceptionen senast den 30/11, 2018.

Om filen inte går att öppna i din dator är du välkommen att ringa till golfreceptionen på 046-77 62 30 eller mail till bgcc@barseback-golf.se så skickar vi dig en blankett.