Medlemskap

Medlemskap i Barsebäck Golf & Country Club 2017

(längst ner på sidan finner ni en ansökningsblankett)

Avser fullvärdigt medlemskap. Vardagsmedlemskap inom parentes.

Äkta makar/sambo:

 • Spelrättsavgift 19.000:- (v 14.250.-)
 • Medlemsavgift 1000:- (v 1000.-)

Singel född 1988 eller tidigare:

 • Spelrättsavgift 9.500:- (v 7.130.-)
 • Medlemsavgift 500:- (v 500.-)

Ungdom född 1989-1991:

 • Spelrättsavgift 4.650:- (v 3.490.-)
 • Medlemsavgift 500:- (v 500.-)

Ungdom född 1992-1998:

 • Spelrättsavgift 3.800:- (v 2.850.-) 
 • Medlemsavgift 300:- / 500.- (v 300.- / 500.-)

Barn födda 1999-2004:

 • Spelrättsavgift 1.750:- (v 1.310.-) 
 • Medlemsavgift 300:- (v 300.-)

Barn födda 2005-2010:

 • Spelrättsavgift 250:- (v 190.-) 
 • Medlemsavgift 300:- (v 300.-)

En administrativ avgift om 1000.- för senior och 500.- för junior, erlägges i samband med återinträde och tecknandet av nytt medlemsskap.

Vilande spelrätt: Endast hel kategori kan vara vilande. Avgiften är 20% av Spelrättsavgiften avrundat upp till närmaste 10-tal kronor, och inkluderar Klubbens medlemsavgift.

Spelrätt Liorina Course kan befintlig medlem över 25 år ansöka om. Denna spelrätt ger tillgång till Litorina Course och övningsområdet. För 2017 är avgiften 3.020.- inkl. Klubbens medlemsavgift.

Byte av Medlemskategori skall meddelas skriftligt till Golfreceptionen senast den 30/11, 2017.

Om filen inte går att öppna i din dator är du välkommen att ringa till golfreceptionen på 046-77 62 30 eller mail till bgcc@barseback-golf.se så skickar vi dig en blankett.