Starttidsinformation

Greenfeespel

Bokning av starttid görs i golfreceptionen, via internet - www.golf.se eller per telefon 046-776230 mellan 08.00-17.00 (15.00 på helgen). Medlemmar kan boka starttid 15 dagar före spel och gäster är välkomna att boka 12 dagar före aktuell speldag.

Lördagar och söndagar samt helgdagar fr.o.m. 19 mars t.o.m. 2 oktober.

  •  Greenfeespelare får EJ starta innan receptionen öppnat.
  •  Startider t.o.m. 10.22 är medlemstider. Speciella regler för greenfeegäster som bor på Barsebäck Resort.
  •  Mellan 10.30 och 14.37 kan greenfeegäster boka starttiderna 30 och 37 varje timme.
  • Greenfeegäster har alltid rätt till medlemstider som ej bokats av medlemmar 10 minuter före aktuell starttid.
  • Greenfeeförbudet gäller ej gäst(er) till medlem som erlagt greenfee och som spelar i samma boll som medlemmen.
  • Efter sista bokningsbara starttid har medlemmar och greenfeegäster samma rätt till vanlig bollränna.
  • Receptionen skall vid hög belastning sätta samman 4-bollar.
  • Spelare skall anmäla sig i receptionen senast 15 minuter före beställd starttid och infinna sig på 1:a tee senast 5 minuter före start. Starttid som ej bekräftats disponeras av receptionen.
  • Bokning till den skrivna bollrännan görs speldagen genom personligt besök i receptionen. Första lediga tid erhålles.

Vardagar samt alla dagar före den 19 mars och efter den 2 oktober.

  • Medlemmar och greenfeegäster har samma rätt till banan.