Regler för spel på Barsebäck Golf & Country CLub

2020

HANDICAPBEGRÄNSNING

Greenfeespelare: hcp 36 eller lägre. Medlemmar: hcp 54 eller lägre. Golf ID skall meddelas till Golfreceptionen före spel.

GREENFEESPEL 

Greenfeespelare får inte starta innan receptionen öppnat, tidigast 07.00.

Lör-, sön- och helgdagar

Fr.o.m. 1 april t o m 31 oktober gäller följande:
- Starttider t o m kl. 10.10 är medlemstider. Speciella regler för greenfeespelare som bor på Golfhotellet eller i JCCC AB:s hus. 
- Med början 10.20 och som längs till 14.40 kan greenfeespelare boka starttider enl. överenskommet schema.
- Greenfeebegränsningen gäller ej gäst(er) till medlem som erlagt greenfee och som spelar i samma boll som medlemmen.
- Efter sista bokningsbara starttid har alla samma rätt till vanlig bollränna.
 
Vardagar

Vardagar samt alla dagar före den 1 april och efter den 31 oktober
- Medlemmar och greenfeespelare har samma rätt till banan. 

GREENFEEAVGIFT 

Ska erläggas före spel i golfreceptionen. Observera att greenfeeavgift erläggs för 18 resp. fler än 18 hål.  För Litorina Course gäller dagsgreenfee. 

STARTTIDER - BOLLRÄNNA - STARTFÖRBUD - BOKNING 

Starttider gäller alla dagar på båda banorna fr.o.m. den 1 april t o m den 31 oktober mellan 07.00 och som längst till 16.50. Efter kl. 17.00 på vardagar och efter kl. 16.00 på helger är det vanlig bollränna. Före den 1april och efter den 31 oktober gäller vanlig bollränna. Receptionen kan beroende på bl a beläggning, mörkrets inbrott eller väderleksförhållanden besluta om användning av bollränna vid andra tidpunkter.

Bokning av starttid görs på internet, i golfreceptionen eller per telefon 046-77 62 30. Bokning påbörjas kl 8.00.
Bokning till alla dagar mellan den 1 april- 31 okt: medlem 30 dagar före aktuell speldag, greenfeespelare 20 dagar före aktuell speldag. 3 dagar före aktuell speldag är samtliga lediga tider tillgängliga för alla. Receptionen skall vid hög belastning sätta samman 4-bollar. Spelare skall anmäla sig i receptionen senast 15 minuter före beställd starttid och infinna sig på 1:a tee senast 5 minuter före start. Starttid på Donald Steel Course eller på Masters Course som ej bekräftats i tid disponeras av receptionen. Ej avbokad tid debiteras bokaren 150:-.

FÖRETRÄDESRÄTT - GENOMSLÄPP MM 

- Det är absolut förbjudet att spela så att banpersonal eller annan spelare utsätts för risk att träffas av boll.
- Endast start från 1:a tee på resp. bana är tillåtet.
- Varje spelare skall ha egen utrustning.
- Lägg tillbaka uppslagen torv och laga nedslagsmärken.
- Spelare som har ett tomt hål framför sig har skyldighet att släppa igenom bakomvarande spelare, vilket även gäller om bakomvarande är singelspelare. Om det är spelare framför är man inte skyldig att släppa igenom då detta skapar fördröjning i flera bollar framåt. Man kan alltså inte kräva att få gå igenom även om man spelar snabbare (ex.vis en 2 boll som vill gå igenom en 4 boll). Som alltid gäller dock sunt förnuft och god etikett vid golfspel. Det är inte tillåtet att stressa framförvarande till att släppa igenom genom att spela så nära dem att det upplevs som irriterande. Detta gäller naturligtvis både för medlemmar och gäster både vid sällskapsspel och tävling. 

SPIKSKOR - HUNDAR - BARNVAGNAR - GOLFBILAR - HUSVAGN/HUSBIL 

- Endast softspikes är tillåtna på hela anläggningen.
- Allmänt hundförbud gäller på golfbanorna. Hund som medföres till golfklubbens område skall alltid hållas kopplad.
- Barnvagnar får ej framföras på golfbanorna.
- Golfbil får endast användas efter tillstånd - kontakta receptionen.
- Uppställning av husvagn eller husbil är EJ tillåtet – se separat anslag.