Lokala regler

 

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19, utöver nedanstående ordinarie regler.  

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången

Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar (gäller INTE distrikts- och förbundstävlingar)

Lägesförbättring i bunker: Boll får placeras i bunkern utan markförbättring inom 1 klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.

Efter ett slag eller annan åtgärd ska spelaren jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Bunkerkrattor används på spelarens eget ansvar.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

 

ORDINARIE LOKALA REGLER – BARSEBÄCKS GOLF & COUNTRY CLUB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid golfreceptionen.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 

 1. Out of bounds (Regel 18.2)
 2. Masters Course: Out of bounds markeras normal med vita pinnar, men även med stängsel på hål 1 och 7.
 3. Donald Steel Course: Out of bounds markeras normal med vita pinnar. Vid spel på hål 4 är boll out of bounds, som stannar på eller till vänster om fairway på Masters Course hål 3.

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
 2. a) Mark under arbete
 3. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 4. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 5. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 6. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 7. Planteringsgropar innehållande träflis.

 

 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 3. Avståndsplattor.
 4. Stenkistor.
 5. Träd eller buske med stödpinne.

 

 1. c) Organiska föremål
 2. Träpalissader/slipers på Masters Course hål 8 samt på Donald Steel Course hål 7.

 

/ Barsebäcks Golf & Country Club AB