Trackman

Vad är Trackman?

Trackman är en radar som med avancerad teknik mäter hur klubba och boll rör sig. Den mäter hur klubban rör sig från knähöjd i nersvingen till knähöjd i uppsvingen och den mäter bollens flykt hela vägen tills den landar. Då får vi värden som vi sedan kan använda för att jobba med sving teknik och utprovning av nya klubbor.

På ett enkelt sätt kan du se hur bollflykten förändras genom enkla svingförändringar och förändringar av utrustningen. Informationen kan du enkelt få tillsänt till din dator eller smartphone efter lektionen.

Vind, väder och bolltyp spelar givetvis roll för slaglängder och bollflykter. En ny funktion i trackman gör att man kan normalisera förhållandena så att du får hur långt bollen hade gått om du hade haft vindstilla t.ex.