Information angående Vintergolf på Barsebäck.

Kära medlem, vi älskar att du spelar mycket golf på Barsebäck. Vi liksom du älskar våra banor, därför kommer vi att införa vinterregler med ett ända syfte. Vi vill skapa så bra förutsättningar som möjligt för att kunna presentera två banor i bästa möjliga skick till våren. Tack för att du har förståelse för detta och respekterar vårt beslut för våra banors bästa.

Allmänna regler för all golf som sker på Barsebäck från och med den 14/12-2020 tills ny information kommer.

Tidsbokning

Första bokningsbara tid är 08:30, inget spel är tillåtet innan det.

  • Endast spel på bokningsbara tider
  • Utslag på par 3 hål får endast ske från utplacerade tee mattor. På övriga hål sker utslag från markerad plats (tee markeringar).
  • Slagmatta ska användas vid alla slag oavsett spelyta, dock ej i bunker eller på green. Slagmattor finns att låna vid första tee och återlämnas efter avslutad rond i den gröna tunnan på parkeringen.
  • Öppet eller stängt? Banan status kommer att uppdateras kl 07:00 varje dag. Vid beslut om att stänga banan på grund av frost eller andra väderförhållanden så kommer banan att vara stängd hela dagen. För uppdaterad information om banans status, vänligen kika på vår hemsida.
  • Litorina Course är alltid öppen för spel utan slagmatta

Från och med den 14/12-2020 till den 4/1-2021 spelar vi Masters Course. Därefter kommer vi att rotera mellan Donald Steel Course jämna veckor och Masters Course udda veckor.

Vid eventuell avvikelse så kommer detta att meddelas via vår hemsida.

Överträdelse mot regler medför en varning, vid 2 varningar så blockerar vi ditt golf-id för bokning och spel under 1 månad framåt. Regelbundna slumpmässiga kontroller kommer att ske

Tillsammans skapar vi bra förutsättningarna för våra banor att vara fina till våren