Information till BGCC's medlemmar från klubbens styrelse 2020-11-18
Barsebäck 20.11.18 

Klubbstyrelsens representanter har idag 18/11 träffat delar av ledningen för det nya ägarbolaget (vVD Claes Nilsson och COO Henrik Hilford Brander).  

Under ett mycket konstruktivt möte framkom bla följande; 

  • Ägarbolaget avser ansöka om en ny klubblicens (A1 resp M1) hos SGF & RF. Nytt namn och logga är under framtagning.  
  • I syfte att förbättra tillgängligheten på anläggningen redan inför 2021 års säsong kommer Bolaget att göra en översyn av klubbtiderÖversynen inkluderar bla nuvarande fasta kommittétider, antalet representationslag till seriespel samt antalet Klubbtävlingar.   
  • Nuvarande kommittéstruktur avvecklas.  
  • Bolaget avser presentera detaljerad information kring den nya klubbens medlemskategorier och tillhörande prisnivåer inom kort, preliminärt nu på fredag den 20/11.  

BGCC´s ordinarie årsmöte kommer traditionsenligt att hållas i slutet av februari, närmare bestämt den 28/2 kl 15:00-17:00. På grund av rådande pandemi kommer årsmötet preliminärt att genomföras digitalt. Inbjudan med agenda till årsmötet kommer att distribueras i god tid före mötet enligt klubbens stadgar.  

Klubbstyrelsen för BGCC