Till medlemmarna på Barsebäck Golf & Country Club (BGCC)
Igår, tisdag 3 november, träffade delar av Klubbstyrelsen representanter för de nya ägarna Ernst Rosén AB (ERAB). Klubbstyrelsen lyssnade på ERAB’s övergripande långsiktiga och helhetsomfattande vision för anläggningen. Ambitionsnivån är hög och ERAB avser att låta samtliga anläggningens delar genomgå en påtaglig kvalitetsförbättring. Även tillgängligheten för medlemmarna kommer vara i fokus med syfte att förändra denna till det bättre.

ERAB’s upplägg innefattar att Klubbens ideella verksamhet integreras in i driftsbolaget varför det framgent endast kommer att finnas en part som ansvarar för både klubben och anläggningen. Detta medför i så fall att BGCC i sin nuvarande form måste avvecklas enligt gällande stadgar.

Det finns fortfarande många detaljer kvar att få klarhet i, men någon mer konkret information har inte Klubbstyrelsen att rapportera i nuläget. Ett möte planeras där klubbens kommittéer tillsammans med Klubbstyrelsen träffar ERAB i syfte att få kunskap om hur ett alternativt drivande av Klubbens kommittéverksamhet kommer se ut i ERAB’s regi, i ett upplägg där Klubben (BGCC) är avvecklad.

Styrelsen ber att få återkomma i ärendet så snart ny information finns tillgänglig.